OEM - Guangzhou Spring Package Co., Ltd.

OEM

Štampanje kutija za pakovanje i proces pakovanja

Izrada umjetničkih dokumenata -> raspored rada -> nabavka sirovina -> izrada ploča -> sečenje papira -> štampa -> površinska obrada (utiskivanje, laminiranje, vruće štancanje, reverzno UV itd.) -> izrezivanje -> kontrola kvaliteta -> ljepljiva kutija -> pakovanje -> etiketiranje -> utovar kontejnera

Izrada umjetničkih dokumenata

raspored rada

nabavku sirovina

izrada ploča

sečenje papira

štampanje

površinska obrada (utiskivanje, laminiranje, vruće štancanje, reverzno UV, itd.)

Rezanje

inspekcija kvaliteta

inspekcija kvaliteta

inspekcija kvaliteta

Sastavite

lepljiva kutija

pakovanje

etiketiranje

Utovar kontejnera

Poslovni proces

Kupac daje prilagođene zahtjeve -> izrada programa prilagođavanja kutije za pakovanje -> ponuda -> potvrda ugovora-> unaprijed plaćeni depozit -> potvrda nacrta umjetničkog djela-> potvrda izrade uzorka ili masovnog proizvoda -> masovna proizvodnja -> stanje plaćanja -> isporuka proizvodnje- > Uslugu nakon prodaje